Lezingen en workshops

In onze lezingen en workshops combineren we ervaringen in de praktijk met de laatste wetenschappelijke inzichten op onafhankelijke wijze. Ons doel is dat aan het eind van de lezing u meteen met een aantal praktische tips aan de slag kunt op uw eigen bedrijf.

Wij zien de jongveeopfok opgedeeld in verschillende periodes/ ontwikkelingsfases. Lezingen kunnen gaan over de hele opfokperiode in zijn algemeenheid of over een specifiek onderwerp met alle ins en outs Wij gebruiken hiervoor de kennis die beschikbaar is uit verschillende onderzoeken met daarnaast onze eigen ervaring die we dagelijks in praktijk opdoen. In overleg is de inhoud van de lezingen op maat samen te stellen.

Binnen onze lezingen geven we u graag een actieve rol, ze staan in het teken van leren van elkaar op basis van een goede discussie. De vragen van deelnemers staan centraal en we proberen altijd uit te gaan van een werkelijke praktijksituatie.

Tijdens workshops combineren we theorie met praktijk, waarbij deel 2 van de middag altijd bestaat uit een bedrijfsbezoek of practicum. Theorie en wetenschap worden zo direct aan de praktijk gekoppeld, met als doel om voor vragen of problemen van deelnemers een praktische oplossing te zoeken.

Onze focus ligt hierbij op minder sterfte, meer groei en een goede gezondheid, waarom is dit belangrijk en hoe is dit te bereiken binnen de huidige omstandigheden.

Voor informatie over onderwerpen, welke vorm, prijsopgaaf en locatie kunt u contact opnemen met: info@jongveecoach.nl of 06 - 51854195