Praktijk

Binnen het praktijkgedeelte van de jongveecoach bieden wij praktisch advies aan op uw bedrijf. Dit doen we voor melkveebedrijven die hun eigen jongvee opfokken, maar ook voor gespecialiseerde jongvee-opfokbedrijven.

De basis voor een langere productieve levensduur wordt gelegd bij de ontwikkeling van het kalf als embryo. Daarnaast zijn er tijdens de opfokperiode van 2 jaar, cruciale periodes in de ontwikkeling aan te wijzen die een duidelijk verschil in productiviteit gaan maken op latere leeftijd.

Per periode kijken we aan de hand van uw doelstellingen, waar het optimale rendement op uw bedrijf ligt. Hiervoor maken wij gebruik van groeianalyses, parameters in het bloed van kalf en koe, de data die op uw bedrijf aanwezig zijn en kijken wij naar externe factoren als huisvesting en voeding.

De verschillende periodes waar naar gekeken wordt:

  • De ontwikkeling van het kalf in de koe oftewel de embryogenese
  • De biestperiode
  • De eerste 3 weken van de melkperiode
  • Week 3 van de melkperiode tot spenen
  • Spenen tot 1 jaar
  • 1 jaar tot inseminatie
  • Inseminatie tot 6 weken voor het afkalven
  • 6 weken voor het afkalven tot aan het afkalven
  • Afkalven tot 60 dagen lactatie

Aan de hand van deze analyse wordt een bedrijfsspecifiek plan van aanpak gemaakt. Hierbij valt te denken aan aanpassingen o.a. van voeding, huisvesting en management.

Voor een succesvol plan van aanpak, zoeken wij bij voorkeur de samenwerking met verschillende partijen op uw bedrijf zoals poederfabrikanten, dierenartsen en veevoerleveranciers.

Heeft u interesse in een onafhankelijke analyse van uw jongveeopfok? Of loopt uw jongveeopfok al langere tijd niet optimaal? Neem contact op met info@jongveecoach.nl of Siert-Jan: 06 - 13187186 of Aagje: 06 - 51854195