Achtergrond Jongveecoach

Jongveeopfok is 2 jaar lang investeren zonder directe opbrengsten. Gemiddeld in Nederland wordt 12% van de geboren kalveren geen melkvaars. Dit varieert tussen bedrijven van 0 tot 25%, dus veel kansen om te verbeteren. Nu het quotumloze tijdperk is aangebroken met een grens aan mestplaatsing per bedrijf, komt er nog meer behoefte om verliezen tot het minimum te beperken en opbrengsten te optimaliseren. Vanuit de behoefte om tot een gerichtere aanpak per bedrijf te komen, zijn we ons verder gaan verdiepen in de meest optimale jongveeopfok per type bedrijf. Ons streven is om bij te dragen aan minder kalversterfte, meer groei en goede diergezondheid. Dit sluit aan bij de duurzaamheidsdoelstellingen in de zuivelsector. De basis ligt in de jongveeopfok. Met onze praktische achtergrond en kennis van de sector, brengen we op onafhankelijke wijze alle facetten van de jongveeopfok samen.